TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:pokemon_bach_khoa_toan_thu [2019/05/26 00:18]
Phuc Hong [Tóm tắt nội dung]
manga:pokemon_bach_khoa_toan_thu [2019/05/26 00:18]
Phuc Hong [Tóm tắt nội dung]
Line 41: Line 41:
 Đây là cuốn đại từ điển tổng hợp thông tin dữ liệu về 649 loài Pokémon tính đến phần Best Wishes, với đầy đủ các hình thái khác nhau. Từ lâu các fan của Pokémon tại Việt Nam đã mong chờ 1 ấn phẩm "Từ điển"​ như thế, để có trong tay thông tin về tất cả các loài Pokémon giống như những người huấn luyện Pokémon trong truyện. Nên sự xuất hiện của cuốn sách này mang ý nghĩa rất lớn và rất được đón đợi. Ngoài ra sách còn được in màu với 100% dữ liệu gốc, hình ảnh đẹp, sắc nét và cực kì nặng tay. (Do dày gần 700 trang) Đây là cuốn đại từ điển tổng hợp thông tin dữ liệu về 649 loài Pokémon tính đến phần Best Wishes, với đầy đủ các hình thái khác nhau. Từ lâu các fan của Pokémon tại Việt Nam đã mong chờ 1 ấn phẩm "Từ điển"​ như thế, để có trong tay thông tin về tất cả các loài Pokémon giống như những người huấn luyện Pokémon trong truyện. Nên sự xuất hiện của cuốn sách này mang ý nghĩa rất lớn và rất được đón đợi. Ngoài ra sách còn được in màu với 100% dữ liệu gốc, hình ảnh đẹp, sắc nét và cực kì nặng tay. (Do dày gần 700 trang)
  
-**ポケモンベストウイッシュぜんこく全キャラ大図鑑 (Pocket Monster Best Wishes Zenkoku Zenkyara Daizukan)** được phát hành dưới nhãn Korotan Bunko bởi nhà xuất bản Shogakukan tại Nhật Bản vào ngày 12.9.2012. Nhà xuất bản Kim Đồng đã mua bản quyền và phát hành cuốn sách tại Việt Nam vào ngày 24.5.2019, với tên gọi **POKÉMON: BÁCH KHOA TOÀN THƯ- Best Wishes series**. Do bản gốc cuốn sách xếp danh sách các Pokémon theo thứ tự bảng chữ cái Nhật Bản để các bé dễ đọc và tra cứu, NXB Kim Đồng đã sắp xếp thứ tự các Pokémon theo thứ tự chữ cái alphabet và sử dụng tên gọi gốc phiên âm từ tiếng Nhật của các Pokémon. Cuốn sách khiến một phần nhỏ cộng đồng mạng Việt Nam phản ứng thái quá về việc không xếp theo thứ tự Pokémon theo Pokédex giống trong loạt game cùng tên, và sử dụng tên Pokémon theo phiên âm tiếng Nhật chứ không phải tên tiếng Anh mà họ quen thuộc, mặc cho sự thật là việc dùng tên phiên âm Nhật là một phần thỏa thuận hợp đồng giữa Việt Nam với The Pokémon Company, và việc sử dụng tên Pokémon theo phiên âm tiếng Nhật đã xuất hiện ở rất nhiều sản phẩm Pokémon bản quyền ra mắt trước đó tại Việt Nam rồi (Anime Pokémon Best Wishes, Movie Pokémon chiếu rạp, manga Pokémon Đặc Biệt,​...vv). Ngay ngày phát hành cuốn sách tại Việt Nam, 24.5.2019, **POKÉMON: BÁCH KHOA TOÀN THƯ- Best Wishes series** đã cháy hàng tại một số chi nhánh NXB Kim Đồng. +**ポケモンベストウイッシュぜんこく全キャラ大図鑑 (Pocket Monster Best Wishes Zenkoku Zenkyara Daizukan)** được phát hành dưới nhãn Korotan Bunko bởi nhà xuất bản Shogakukan tại Nhật Bản vào ngày 12.9.2012. Nhà xuất bản Kim Đồng đã mua bản quyền và phát hành cuốn sách tại Việt Nam vào ngày 24.5.2019, với tên gọi **POKÉMON: BÁCH KHOA TOÀN THƯ- Best Wishes series**. Do bản gốc cuốn sách xếp danh sách các Pokémon theo thứ tự bảng chữ cái Nhật Bản để các bé dễ đọc và tra cứu, NXB Kim Đồng đã sắp xếp thứ tự các Pokémon theo thứ tự chữ cái alphabet và sử dụng tên gọi gốc phiên âm từ tiếng Nhật của các Pokémon. Cuốn sách khiến một phần nhỏ cộng đồng mạng Việt Nam phản ứng thái quá về việc không xếp theo thứ tự Pokémon theo Pokédex giống trong loạt game cùng tên, và sử dụng tên Pokémon theo phiên âm tiếng Nhật chứ không phải tên tiếng Anh mà họ quen thuộc, mặc cho sự thật là việc dùng tên phiên âm Nhật là một phần thỏa thuận hợp đồng giữa Việt Nam với The Pokémon Company, và việc sử dụng tên Pokémon theo phiên âm tiếng Nhật đã xuất hiện ở rất nhiều sản phẩm Pokémon bản quyền ra mắt trước đó tại Việt Nam rồi (Anime Pokémon Best Wishes, Movie Pokémon chiếu rạp, manga Pokémon Đặc Biệt,​...vv). Ngay ngày phát hành cuốn sách tại Việt Nam, 24.5.2019, **POKÉMON: BÁCH KHOA TOÀN THƯ- Best Wishes series** đã cháy hàng tại nhiều ​chi nhánh NXB Kim Đồng ​trên cả nước.
- +
- +
  
 ===== Review ===== ===== Review =====