Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng TOP 50 TẬP MANGA BÁN CHẠY NHẤT CỦA NĂM 2021

TOP 50 TẬP MANGA BÁN CHẠY NHẤT CỦA NĂM 2021

Oricon công bố BXH TOP 50 tập manga bán chạy nhất năm 2021 tại Nhật. Tập cuối của [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] dẫn đầu TOP 50 tập truyện với doanh số kỉ lục. Hiện tượng văn hóa đại chúng lớn nhất thập niên qua, những series bền bỉ bán chạy sau bao năm, những nhân tố mới đầy hứa hẹn trong tương lai, tất cả đều thể hiện qua BXH TOP 50 tập manga bán chạy.

⚠️ Số liệu được Oricon thống kê từ ngày 23/11/2020 đến 21/11/2021


XEM TOP 10 BỘ MANGA BÁN CHẠY NHẤT CỦA NĂM 2021

XEM BÌNH LUẬN VỀ BXH 50 TẬP TRUYỆN


【TOP 50 TẬP MANGA BÁN CHẠY NHẤT NỬA ĐẦU NĂM 2021】

HẠNG 1
鬼滅の刃 (23)

Kimetsu no Yaiba (23)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (23)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

5,171,440 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 2

鬼滅の刃 外伝

Kimetsu no Yaiba Gaiden

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

2,374,621 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 3

呪術廻戦 (14)

Jujutsu Kaisen (14)

Chú Thuật Hồi Chiến (14)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

2,312,250 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 4

呪術廻戦 (15)

Jujutsu Kaisen (15)

Chú Thuật Hồi Chiến (15)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

2,306,950 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 5

呪術廻戦 (16)

Jujutsu Kaisen (16)

Chú Thuật Hồi Chiến (16)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

2,098,087 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 6

ONE PIECE (98)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

2,018,042 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7

呪術廻戦 (0) 東京都立呪術高等専門学校

Jujutsu Kaisen (0) Toukyou Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou

Chú Thuật Hồi Chiến (0)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,930,831 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 8

ONE PIECE (99)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,863,574 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9

ONE PIECE (100)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,839,886 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 10

呪術廻戦 (13)

Jujutsu Kaisen (13)

Chú Thuật Hồi Chiến (13)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,772,617 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 11

呪術廻戦 (9)

Jujutsu Kaisen (9)

Chú Thuật Hồi Chiến (9)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,772,331 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 12

呪術廻戦 (8)

Jujutsu Kaisen (8)

Chú Thuật Hồi Chiến (8)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,770,228 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13

呪術廻戦 (1)

Jujutsu Kaisen (1)

Chú Thuật Hồi Chiến (1)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,765,995 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 14

呪術廻戦 (12)

Jujutsu Kaisen (12)

Chú Thuật Hồi Chiến (12)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,759,287 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 15

呪術廻戦 (10)

Jujutsu Kaisen (10)

Chú Thuật Hồi Chiến (10)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,749,558 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 16

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

呪術廻戦 (11)

Jujutsu Kaisen (11)

Chú Thuật Hồi Chiến (11)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,748,084 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 17

呪術廻戦 (2)

Jujutsu Kaisen (2)

Chú Thuật Hồi Chiến (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,732,361 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 18

呪術廻戦 (7)

Jujutsu Kaisen (7)

Chú Thuật Hồi Chiến (7)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,710,326 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 19

呪術廻戦 (4)

Jujutsu Kaisen (4)

Chú Thuật Hồi Chiến (4)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,705,266 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 20

呪術廻戦 (3)

Jujutsu Kaisen (3)

Chú Thuật Hồi Chiến (3)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,702,581 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 21

鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録・弐

Kimetsu no Yaiba Koushiki Fan Book Kisatsutai Kenbunroku (2)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,700,316 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 22

呪術廻戦 (6)

Jujutsu Kaisen (6)

Chú Thuật Hồi Chiến (6)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,694,028 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 23

呪術廻戦 (5)

Jujutsu Kaisen (5)

Chú Thuật Hồi Chiến (5)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,688,854 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 24

呪術廻戦 (17)

Jujutsu Kaisen (17)

Chú Thuật Hồi Chiến (17)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,628,943 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 25

鬼滅の刃 (22)

Kimetsu no Yaiba (22)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (22)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,340,233 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 26

進撃の巨人 (33)

Shingeki no Kyojin (33)

Đại Chiến Titan (33)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,256,922 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 27

SPY×FAMILY (6)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,229,131 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 28

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (19)

Kimetsu no Yaiba (19)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (19)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,158,245 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 29

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (18)

Kimetsu no Yaiba (18)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (18)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,157,633 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 30

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (20)

Kimetsu no Yaiba (20)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (20)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,130,381 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 31

進撃の巨人 (34)

Shingeki no Kyojin (34)

Đại Chiến Titan (34)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,130,084 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 32

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (17)

Kimetsu no Yaiba (17)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (17)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,126,783 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 33

東京卍リベンジャーズ (20)

Tokyo 卍 Revengers (20)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,120,166 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 34

東京卍リベンジャーズ (21)

Tokyo 卍 Revengers (21)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,120,099 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 35

東京卍リベンジャーズ (22)

Tokyo 卍 Revengers (22)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,118,301 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 36

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (16)

Kimetsu no Yaiba (16)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (16)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,108,786 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 37

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (12)

Kimetsu no Yaiba (12)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (12)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,105,368 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 38

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (15)

Kimetsu no Yaiba (15)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (15)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,101,933 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 39

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (14)

Kimetsu no Yaiba (14)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (14)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,101,695 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 40

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (13)

Kimetsu no Yaiba (13)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (13)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,096,733 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 41

鬼滅の刃 (21)

Kimetsu no Yaiba (21)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (21)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,094,916 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 42

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (11)

Kimetsu no Yaiba (11)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (11)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,092,871 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 43

SPY×FAMILY (7)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,091,534 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 44

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (8)

Kimetsu no Yaiba (8)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (8)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,085,896 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 45

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (9)

Kimetsu no Yaiba (9)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (9)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,085,381 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 46

【TOP MANGA BÁN CHẠY】Tuần Thứ II / 6: Từ ngày 8/6 đến 14/6/2020

鬼滅の刃 (10)

Kimetsu no Yaiba (10)

Thanh Gươm Diệt Quỷ (10)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,081,922 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 47

怪獣8号 (1)

Kaijuu 8-gou (1)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,079,348 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 48

東京卍リベンジャーズ (1)

Tokyo 卍 Revengers (1)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,076,549 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 49

東京卍リベンジャーズ (9)

Tokyo 卍 Revengers (9)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,065,200 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 50

東京卍リベンジャーズ (10)

Tokyo 卍 Revengers (10)

NXB Nhật: Kodansha

Doanh số bán được trong năm 2021:

1,058,431 bản

Truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam

【TOP SÁCH BÁN CHẠY NHẤT CỦA NĂM 2021】

HẠNG 3 BOOK
『鬼滅の刃』吾峠呼世晴画集―幾星霜―

[Kimetsu no Yaiba] Gotouge Koyoharu Gashuu ― Ikuseisou ―

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

491,007 bản

Sách đã được mua bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 7 BOOK

鬼滅の刃 塗絵帳 -蒼-

Kimetsu no Yaiba Nuriechou -Ao-

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

414,523 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 9 BOOK

鬼滅の刃 塗絵帳 -紅-

Kimetsu no Yaiba Nuriechou -Aka-

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

370,460 bản

Chưa có bản quyền tại Việt Nam

HẠNG 13 BOOK

TVアニメ『鬼滅の刃』 公式キャラクターズブック 参ノ巻

TV Anime [Kimetsu no Yaiba] Koushiki Characters Book (3)

NXB Nhật: Shueisha

Doanh số bán được trong năm 2021:

278,531 bản

Sách đã được mua bản quyền tại Việt Nam


BÌNH LUẬN BXH

TOP 50 tập truyện của năm 2021 không quá nhiều khác biệt so với TOP 50 giữa năm vì những tập truyện doanh số khủng nhất đã kiến tạo thành tích từ sớm.

Chỉ với một tập cuối phát hành trong nửa đầu năm 2021 [Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ] đã dần đầu BXH TOP 50 tập truyện bán chạy nhất. Doanh số gần 5,1 triệu bản mà Tập 23 đạt được cũng đã tạo nên một kỉ lục mới khi đây là lần đầu tiên một tập truyện bán được 5 triệu bản trong một năm. Tổng cộng bộ truyện chiếm 18 vị trí trong BXH TOP 50. Không chỉ ở BXH Manga, cuốn artbook và 2 tập sách tô màu cũng thu về doanh số không tưởng và cũng dẫn đầu BXH sách nói chung nữa, một thành tích thật sự quá đáng nể. Dù doanh số truyện đã hạ nhiệt sau năm 2020 bùng nổ và nửa đầu năm hoành tráng, [Thanh Gươm Diệt Quỷ] vẫn giữ mức doanh số bền bỉ mỗi tuần. Bộ truyện tiếp tục khẳng định bản thân là một tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn và được yêu thích bởi độc giả toàn Nhật Bản. 

– – – – –

Được thúc đẩy như phi mã nhờ bản anime chuyển thể, 18 tập [Jujutsu Kaisen] chiếm 18 vị trí trong TOP 50 với doanh số hết sức nổi bật. Mỗi tập đều bán được hơn 1 triệu bản, với Tập 14, 15, 16 vượt mốc bán được 2 triệu bản trong thời gian quá ngắn. Năm sau liệu thành tích này có giữ vững. Chúc mừng [Jujutsu Kaisen] đã bứt phá xuất sắc vào TOP 20!!

– – – – –

Nhờ hiệu ứng cực lớn từ cột mốc 100 tập, Tập 98-99-100 của [ONE PIECE] đã đạt thành tích xuất hiện khi cả 3 tập đều đạt doanh số 1,8 triệu bản, chiếm 3 hạng trong TOP 10. [SPY×FAMILY] Tập 6 và 7 tiếp tục tạo nên thành tích không tưởng khi vượt 1 triệu bản. Bất ngờ nhất chính là tân binh quái vật [Kaijuu 8-gou] khi tập 1 của bộ truyện đã lọt vào TOP 50 với doanh số 1 triệu bản trong năm 2021!! Đây là một thành tích rất hiếm bộ truyện nào chỉ mới 4 tập làm được.

– – – – –

Cơn sốt [Tokyo 卍 Revengers] đã giúp doanh số tập truyện tăng nhanh chóng, liên tục cháy hàng mỗi lần in nối bản. Nhờ liên tục được in nối và được sự ủng hộ khổng lồ từ fan hâm mộ, 6 tập của bộ truyện đã leo vào TOP 50 với doanh số mỗi tập đều vượt 1 triệu tiêu thụ. Những tập truyện được tiêu thụ nhiều nhất là tập đầu của truyện, tập truyện có diễn biến được chuyển thể mùa 1 và tập truyện có cao trào lớn. Đây quả là một năm đầy thành công của bộ truyện.


 [Nguồn: Oricon, Tieba.Baidu, Twitter] [Người viết: Phúc Hồng]

PhucHong - KEPY
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger
error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!